MTDC Hotel Nagpur

Sr No

Tender Name

Last Date

1

पर्यटक निवास नागपूर येथे पेटींग च्या / टचअप च्या कामाचे दरपत्रक मागविणेबाबत

06-12-2023

2

Pest Control Work AMC

01-12-2022

3

पर्यटक निवास नागपूर येथे ऑॅफीसमध्ये वेलवेट कस्टमाईज परदे लावण्याकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत

27-03-2023

4

पर्यटक निवास नागपूर येथे उपहारगृहाकरिता Backlight LED Board तयार करण्यासाठी दरपत्रक आपल्या संकेतस्थळावरुन प्रसिध्द करणेबाबत.

02-04-2023

5

पर्यटक निवास नागपूर येथे सोफा खुर्च्या कुषन चे कापड बदलने व भिंतीवरील वॉलपेपर बदलण्याकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत

07-07-2023

6

पर्यटक निवास नागपूर येथील 160 KVA च्या जनरेटरची सर्व्हीसिंग करण्याचे दरपत्रक मागविणेबाबत.

20-07-2023

7

प्रादेशिक कार्यालय नागपूर येथे दिनांक ०९/०८/२०२३ रोजी Regional conclave in Nagpur असल्यामुळे सदर ठिकाणी १५x१० स्टॉल च्या ब्रॅण्डिंग करिता , leaflet ,स्टँडी, सोव्हिनेर, फ्लेक्स बॅनर तयार करण्याकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत

07-08-2023

8

पर्यटक निवास नागपूर येथे Fire Extinguisher चे 36 नग Refilling करण्याकरिता दरपत्रक प्रसिध्द करणेबाबत.

31-08-2023